Monthly Archives : december 2020

Bli ett mer miljövänligt företag med ledljus

By | 0 Comments

Hur tänker ni i miljö- och hälsofrågor på ditt företag? Har ni en miljöpolicy och vad står det i den? Miljön påverkas konstant av beslut fattade av individer och industrier.  Handlar ditt företag alltid så billigt som möjligt? Eller investerar ni i produkter och inredning som är bra för människa och miljö och som därmed är långsiktigt hållbara? En relativt…

Read More »