Håll koll på synen!

Håll koll på synen!

Synen är ett av människans mest användbara sinnen, och därmed är det även något som är väl värt att ta hand om. För att hålla synen i toppskick bör man därför regelbundet besöka en optiker – visserligen finns det i nuläget inte jättemycket som kan göras för att förhindra synförändringar helt, men med regelbundna undersökningar kan man upptäcka dem tidigt och åtgärda dem innan problemet hinner bli särskilt stort. 

 

 

Hur ofta man ska gå

 

Hur ofta man bör gå till optikern beror på ens ålder och om man tidigare har haft några synproblem. Har man redan glasögon bör man gå till optikern minst en gång per år, för att säkerställa att skärpan man behöver inte har ändrats – om man har på sig glasögon som inte stämmer överens med ens behov kan det leda till allt från huvudvärk till ännu mer försämrad syn. Om man inte har haft problem med synen tidigare behöver man inte gå lika ofta. Barn och tonåringar bör få synen undersökt ungefär vartannat år, men för vuxna finns det inte anledning att gå mer än vart sjätte år – förutsatt att man inte själv märker ett behov, så klart.

 

Att tänka på inför undersökningen

 

Det finns flera saker man kan göra som patient för att se till att en synundersökning går som den ska. Man bör se till att sova, äta och dricka tillräckligt innan undersökningen. Om man normalt sett använder kontaktlinser bör man även se till att istället använda sina glasögon under de 24 timmar som leder upp till undersökningen. När man väl kommit till optikern bör man se till att informera optikern om eventuella läkemedel man tar samt de sjukdomar som ledde till dem. Se även till att optikern du besöker är en bra och pålitlig optiker. Länken i föregående mening är ett exempel på en bra optiker i Södertälje.