Håll sidorna vid liv!

Håll sidorna vid liv!

Böcker och resebiljetter är egentligen ganska lika varandra. Båda bjuder in till en helt ny värld, där allt känns möjligt. Faktum är ju faktiskt att böcker på många sätt erbjuder ett ännu större äventyr än i den fysiska världen – eftersom det endast är fantasin som sätter gränserna för vad som går att åstadkomma.  

Vem vet vilka äventyr som väntar när man väl sätter sig ned och börjar läsa den första sidan i en bok. Eller vilka upptäckter som väntar på att grävas fram bland orden som står uppradade, sida efter sida.

Faktum är ju att vi värdesätter böcker så mycket att vissa av dem låter vi gå i arv – generation efter generation. Någonstans vittnar det om vilken skatt litteratur är, och hur vi är rädda om att framtida generationer ska kunna ta del av samma sidor som våra förfäder en gång läst.

Att böcker är potenta föremål, som möjliggör spridande av idéer, är också uppenbart. Genom historien har vissa litterära verk ansetts så farliga av den rådande makten att bokbål har organiserats. 
Man har helt enkelt bränt upp en potentiell revolution. Kvävt den i sin linda.

För böcker är i allra högsta grad fysiska ting. De slits och nötts och går ibland sönder. Det är en ofrånkomlig regel i den materiella världen.

Ham man verk därhemma i bokhyllan som man är rädd om, och vill att barn och barnbarn ska få ta del av, så är det värt att ta hand om dem med yttersta varsamhet. 

Vissa böcker kan ju dessvärre redan vara skadade, och det är då man kan kontakta Rybrants Bokbinderi i Stockholm: http://rybrantsbokbinderi.se/.
Med snart 80-åriga rötter vilar omfattande hantverkskunskap inom väggarna på denna institution. Det betyder att du lämnar dina dyrgripar i trygga och erfarna händer när du Roger och Per Johansson ta hand om reparation och restauration.