Bli ett mer miljövänligt företag med ledljus

Hur tänker ni i miljö- och hälsofrågor på ditt företag? Har ni en miljöpolicy och vad står det i den? Miljön påverkas konstant av beslut fattade av individer och industrier. 

Handlar ditt företag alltid så billigt som möjligt? Eller investerar ni i produkter och inredning som är bra för människa och miljö och som därmed är långsiktigt hållbara? En relativt enkel åtgärd som man kan vidta som företagare är att ersätta befintliga ljuskällor med miljövänligare och energisnålare LED-belysning. Som företag bör ni därför se över belysningen i era lokaler och välja miljövänliga alternativ som är anpassade till det arbete ni utför. 

 

Sänkta energikostnader som plus

Förutom att människa och miljö påverkas mindre negativt av ledljus så innebär det på längre sikt även en kostnadsbesparing för företaget då ledljus drar mindre energi. Det är alltså ett hållbart beslut för plånboken, såväl som för människan och planeten. Det finns flera företag som är specialiserade på just ledljus och andra energibesparande lösningar. Kontakta ett sådant företag och be om en energikalkyl som visar vad ett byte till LED-belysning skulle kosta er i dagsläget, och hur mycket ni kan spara i längden. Energikalkyler görs vanligtvis helt kostnadsfritt innan ni tar ställning till om jobbet ska utföras eller ej.

 

Snygga lösningar för kontoret

När ni väljer att byta ut era ljuskällor mot grönare varianter kan det även vara nödvändigt eller lämpligt att byta ut äldre armaturer. Kanske söker ni mer diskreta eller moderna armaturer som passar bättre för ert företags image? Kanske är det så att belysningsbytet inspirerar er till att byta ut fler delar av inredningen på kontoret. Ofta kan även möbler och kontorsmaterial ersättas av mer medvetna val som tar större hänsyn till miljön. Glöm inte att dessutom se över vilka produkter städpersonalen använder, vilket diskmedel ni använder samt tvättmedel och andra vardagliga rengöringsmedel.

No Comments

Leave a Comment