Tandställning – från beslut till strålande leende

29 augusti 2023 Maja Bergman Lindberg

editorial

Tandställningar har länge varit en central del av tandvården. De hjälper till att korrigera snedställda och överlappande tänder samt diverse bettproblem. Men hur går egentligen processen till, från det första besöket hos tandläkaren till den dag tandställningen tas bort? Låt oss utforska denna resa steg för steg.

Steg 1: Det inledande besöket

Allt börjar med att patienten märker något med sina tänder som de inte är nöjda med, eller att deras tandläkare rekommenderar en konsultation med en ortodontist. Vid detta första möte diskuteras patientens bekymmer, och en grundlig undersökning av tänderna och bettet genomförs. Ofta tas röntgenbilder för att få en inblick i käkens struktur och tandposition.

Steg 2: Planering av behandlingen

Efter den initiala utvärderingen skapar ortodontisten en individuell behandlingsplan. Denna plan beskriver vilken typ av tandställning som rekommenderas, hur länge behandlingen förväntas pågå och eventuella andra åtgärder som kan behövas, såsom tandutdrag.

tandställning

Steg 3: Sätta på tandställningen

När patienten väljer att gå vidare med behandlingen, sätts din tandställning på. Processen varierar beroende på typen av tandställning:

  • Metall- eller keramiska tandställningar: Fästen limmas på varje tand och en bågtråd fästs på dessa med hjälp av små gummiband.
  • Lingual tandställningar: Fästen placeras på insidan av tänderna, vilket gör dem osynliga utifrån.
  • Skenor: Ett avtryck eller en 3D-skanning av patientens tänder tas, och en serie skenor tillverkas för att gradvis justera tandpositionen.

Steg 4: Regelbundna kontroller

Oavsett typ av tandställning krävs regelbundna besök hos ortodontisten för att övervaka framstegen. För de som har traditionella eller linguala tandställningar kan det även innebära justering av bågtråden eller byte av gummiband.

Steg 5: Hemvård och underhåll

Det är oerhört viktigt att hålla tänderna rena och friska under behandlingsperioden. Plack och matrester kan lätt fastna runt fästena, vilket kan leda till tandköttsinflammation eller tandförfall. Regelbunden tandborstning och användning av tandtråd är avgörande. Användning av tandborstar designade för tandställning kan vara till stor hjälp.

Steg 6: Avslutning av behandlingen

Efter den rekommenderade behandlingstiden, vilket kan vara allt från några månader till flera år, tas tandställningen bort. Fästena avlägsnas försiktigt och tänderna poleras för att ta bort eventuella limrester.

Steg 7: Behållare

För att säkerställa att tänderna inte rör sig tillbaka till deras ursprungliga position efter att tandställningen tagits bort, kan patienten behöva använda en behållare. Denna kan vara fast eller avtagbar, beroende på patientens behov och ortodontistens rekommendation.

Steg 8: Uppföljning

Även efter att behandlingen är avslutad och tandställningen har tagits bort, är det viktigt med uppföljande besök hos ortodontisten. Dessa besök hjälper till att säkerställa att tänderna förblir i sin nya position och att patienten är nöjd med resultatet.

Fler nyheter