Browsing Category : Brandtätning

Brandtätning räddar liv

By | 0 Comments

Det är viktigt att alla nya och renoverade byggnader har ett godkänt brandskydd. När man bygger nytt brukar man isolera med brandtätande material som exempelvis stenull. Brandtätning hindrar en brand och farliga gaser att sprida sig mellan olika våningsplan och via kabel- och ventilationskanaler.    Regler som styr brandtätning anges i Boverkets Byggnadsregler. Där står det att installationer som går…

Read More »