Brandtätning räddar liv

Det är viktigt att alla nya och renoverade byggnader har ett godkänt brandskydd. När man bygger nytt brukar man isolera med brandtätande material som exempelvis stenull. Brandtätning hindrar en brand och farliga gaser att sprida sig mellan olika våningsplan och via kabel- och ventilationskanaler. 

 

Regler som styr brandtätning anges i Boverkets Byggnadsregler. Där står det att installationer som går genom en brandklassad del av en byggnad inte får försämra dess motståndskraft mot brand. Ofta brukar man dela in byggnader i brandceller och varje cell är konstruerad för att kunna motstå brand under en viss tid. Detta för att en brand inte ska kunna sprida sig snabbt mellan olika rum, utan stängs in i ett mindre utrymme för att underlätta brandbekämpningen.

 

Glöm inte att se över brandskyddet efter renoveringen

Att sakta ner eller förhindra ett brandförlopp genom brandtätning räddar liv. Detta eftersom människor hinner ta sig ut innan elden sprids. Även byggnaden kan klara sig från att totalt brinna ner då brandkåren får extra tid på sig och hinner fram för att begränsa elden och släcka. Det är viktigt att komma ihåg att se över och uppdatera sitt brandskydd. Flyttar man exempelvis en vägg, drar om rör och kablar eller gör en nyinstallation av fläktsystem etc måste man se till att brandskyddet återställs. 

 

 

Ta hjälp med brandskyddet

Det finns speciella företag som bara sysslar med brandtätning och besiktning av fastigheter och deras brandskydd. Har man gjort en renovering eller gjort en nyinstallation kan det vara en god idé att konsultera ett sådant företag för att kontrollera brandskyddet. Det händer också att äldre byggnaders brandtätande material blir uttjänt och måste bytas. Även detta kan ett företag specialiserat på brandtätande teknik hjälpa till med. Kontakta ett par olika auktoriserade företag och be om en offert innan ni bestämmer er för vem ni ska anlita.

No Comments

Leave a Comment