Omtänksamt att låta virussanera lokalerna

15 januari 2022 jonas olsson

advertorial

För att minska och försöka förhindra smitta kan man som arbetsgivare se till att lokalerna blir virussanerade när det finns virus i omlopp. Influensa, förkylningsvirus och covid-19 kan snabbt sprida sig om man inte ser upp. För den som blir smittad och sjuk kan det ibland också ta lång tid att tillfriskna helt. Inte sällan tar det tid innan orken kommer tillbaka och man kan prestera som vanligt igen. 

Att låta virussanera lokalerna då man vet att det pågår smittspridning, eller då någon ur personalstyrkan har blivit sjuk, är omsorgsfullt mot medarbetarna. Givetvis är det också bra för verksamheten eftersom man slipper sjukskrivningar. Förutom virussanering gäller det att också se till att det alltid finns tvål och pappershanddukar på samtliga toaletter. Det skadar heller aldrig att informera om vikten av god handhygien, och en lapp om detta på toalettdörren brukar vara effektivt.

 

image

 

Så går en virussanering till

Vid en virussanering torkas alla ytor av med ett virusdödande medel, som exempelvis Virkon. Extra noga är man med dörrhandtag, strömbrytare, hissknappar och annat som man naturligt tar i ofta. Eftersom de medel som används vid en virussanering är skadliga för huden och vid inandning, kan man inte vistas i lokalerna samtidigt som virussaneringen pågår. Lokalerna måste också luftas efter saneringen och kan därför inte användas på åtta timmar.

Det krävs både särskild utrustning och kunskap för att utföra en sanering på rätt sätt, och det finns företag som är certifierade för olika typer av saneringsarbeten, som exempelvis detta: https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering. Vill man ha hjälp med att sanera företagets lokaler kan det vara en god idé att ta in kostnadsförslag från mer än en saneringsfirma och jämföra priser. Men det är viktigt att man också tar hänsyn till referenser och vilka andra uppdragsgivare företaget har. Detta för att säkerställa att saneringen går rätt till.

Fler nyheter