Redovisning – ett måste för företaget

Redovisning är ett av företagens måsten. Att utforma månads-, och årsrapporter i enlighet med svensk lagstiftning är något som ingen verksamhet kan undgå. Många företag väljer att anställa en egen redovisningsekonom som sköter den delen av verksamheten. Andra satsar på att anlita en utomstående expert vars uppgift är i princip densamma med en endaste skillnad, den har även andra kunder och andra rapporter att ordna upp med. 

 

Redovisning visar företagets ekonomiska situation

Redovisning visar företagets ekonomiska situation och som det sades tidigare följer den strikta lagar såsom redovisnings-, och årsredovisningslagen. Resultatet från redovisningen kommer ut i form av rapporter vars siffror visa ekonomiska processer samt upp- och nedgångar. Dessa fungerar även som underlag för olika beslut som ledningen måste ta för att utveckla företaget. Med andra ord är redovisning en av grundstenarna för att leda en verksamhet framåt. Redovisningens rapportering har egentligen olika utformning och syfte. 

Till exempel fungerar bokslut, resultaträkning, balansräkning och årsredovisning som en vägledare för både interna och externa intressenter. Därutöver behöver företaget även lämna in skattedeklarationer vars avsikt är att visa svenska Skattemyndigheter firmans skatteunderlag. 

 

 

Var hittas specialister i redovisning? 

Redovisning kräver en ekonomiutbildning och givetvis erfarenhet inom rapportframställning. Var hittar man en redovisare? Lättast är det att söka efter ort på nätet. Till exempel om företagssätet är på Tyresö, är det bara att skriva in redovisning i Tyresö i valfri sökmotor för att kunna välja mellan olika företag. Eller så går det lika bra att klicka på den här länken: https://www.tyresoredovisning.se/. En annan väg att gå är att söka via bemanningsföretagen som koncentrerar sig på olika industrier och kan snabbt koppla ihop en med passande specialist inom redovisning eller bokföring. Det viktigaste är att göra rätt rapporter, lämna in dem i tid och se till att de uppfyller alla regler och normer som svensk lagstiftning kräver. 

No Comments

Leave a Comment