Trädbesiktning med trädvårdsplan i Skåne

15 december 2021 jonas olsson

advertorial

Genom att besiktiga träden kan man få reda på hur de egentligen mår. Misstänker man att man har sjuka träd på sin mark ska man helst besiktiga dem så snart som möjligt. Särskilt om träden också står i bebyggelse nära hus och där det rör sig människor. Detta eftersom sjuka träd ofta blir försvagade och då kan tappa sina grenar eller knäckas och helt falla till marken.

Vid en besiktning av träd som man tror är sjuka tittar man på hela trädet och undersöker även rötterna. För att kunna studera bladverk och krona på lite större träd använder man sig av en kikare. I vissa falla kan man också klättra upp i trädet. Det man letar efter vid en trädbesiktning är tecken och symptom på sjukdom för att kunna ställa en diagnos. Men man bedömer också hur pass drabbat trädet är av sjukdom och om det också är försvagat. Därefter får man förslag på lämpliga åtgärder som man får ta ställning till i lugn och ro.

 

image

 

Olika typer av trädtjänster

Även friska träd kan behöva besiktigas för att kunna göra upp en trädvårdsplan över hur de bäst ska skötas för att bli riktigt livskraftiga. En trädvårdsplan talar också om vilka träd som kanske måste beskäras och när detta bör göras. Träd mår bra av att beskäras, men man kan också påverka ett träds storlek genom att beskära det vid rätt tillfälle. För den som har träd inne på sin gård eller i närheten av huset kan en trädbesiktning därför vara väl investerade pengar. 

Om man vill ha hjälp med trädbesiktning i Skåne finns det flera företag att välja mellan. Därför kan det vara bra att ta in offerter från mer än ett företag och jämföra priser. Många företag som utför trädbesiktning erbjuder även andra tjänster som trädfällning, trädbeskärning, stubbfräsning och plantering av träd.

Fler nyheter