Vad är en fysioterapeut och vad gör de?

08 augusti 2022 Helen Johansson

editorial

En hjälpande hand

En fysioterapeut är en medicinsk yrkesutbildad person som hjälper patienter att återhämta sig från skador och förbättra sin allmänna hälsa. De arbetar ofta med personer som har skadats i bilolyckor eller idrottsskador, men de kan också hjälpa personer med kroniska sjukdomar som artrit. Fysioterapeuter använder en mängd olika tekniker för att hjälpa sina patienter, bland annat massage, träning och elektrisk stimulering. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera vad fysioterapi är och vad den kan göra för dig!

fysioterapeut

http://www.slottspraktiken.se/

Jobbar även förebyggande

Fysioterapi är ett vetenskapligt baserat yrke och har ett holistiskt synsätt på hälsa och välbefinnande, vilket innebär att man ser till hela människan. Fysioterapeuter är välutbildade yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som använder sin djupa kunskap om hur kroppen fungerar för att hjälpa människor att återställa, bibehålla och maximera sin fysiska funktion och sitt välbefinnande.

Fysioterapi kan användas för att behandla en mängd olika tillstånd, bland annat:

– muskuloskeletala tillstånd som ryggsmärta, nacksmärta och axelsmärta

– neurologiska tillstånd som t.ex stroke och Parkinsons sjukdom

– hjärt- och andningstillstånd som astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD)

– pediatriska tillstånd som cerebral pares, t.ex

– idrottsskador

– rehabilitering efter en skada eller operation.

Fysioterapi kan också användas för att förhindra att skador uppstår i första hand.

Om du tror att du kan ha nytta av sjukgymnastik kan du tala med din läkare eller en kvalificerad sjukgymnast för att få veta mer.

Det finns många olika typer av sjukgymnastik, och det tillvägagångssätt som används beror på vilket tillstånd som ska behandlas. Några vanliga tillvägagångssätt är bland annat följande:

– manuell terapi, som innebär att man använder praktiska tekniker för att minska smärta och främja läkning

– träningsterapi, där specifika övningar används för att förbättra styrka, flexibilitet och rörlighet

– elektroterapi, där elektrisk stimulering används för att lindra smärta.

Fysioterapi är ett säkert och effektivt sätt att behandla många olika tillstånd. Om du har några funderingar kring din behandling kan du prata med din sjukgymnast. Tack för att du läste!

Fler nyheter