Ett äktenskapsförord handlar inte bara om att skydda sin egendom vid skilsmässa

03 augusti 2021 Cecilia Olsson

För vissa kan ett äktenskapsförord kännas som att man skriver på att man troligtvis inte kommer att förbli gifta resten av livet. Det kan tyckas att man inte fullt ut litar på den partner som man har valt att ingå äktenskap med. Det behöver dock absolut inte vara på det viset, utan ett äktenskapsförord är något som kan vara till stor hjälp vid en eventuell skilsmässa, men förhoppningen är att det inte ska behöva användas. Det kan även ha stor betydelse vid ett dödsfall. 

Enskild egendom eller giftorättsgods?

Eftersom ett äktenskapsförord handlar om att man klargör vad som ska räknas som enskild egendom och vad som ska räknas som giftorättsgods så kan man styra över vad som ska delas lika vid en bodelning. Giftorättsgods är den egendom som delas vid en separation. Man kan dock inte genom ett äktenskapsförord omvandla den ena makens egendom till den andre makens enskilda egendom. Det som däremot kan vara viktigt är att den efterlevande kan skydda sin enskilda egendom mot den avlidnes särkullbarn och testamentstagare. 

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt så måste det vara skriftligt, undertecknat av båda parter samt finnas registrerat hos Skatteverket. Det räcker alltså inte att man har ett dokument liggandes hemma med bägge parters underskrifter.

Med professionell hjälp kan man försäkra sig om att äktenskapsförordet blir rätt utformat 

För att säkerställa att äktenskapsförordet blir utformat på bästa sätt och innehåller det som behövs för att det ska stämma överens med makarnas önskemål så kan det vara klokt att ta juridisk hjälp. En jurist kan hjälpa till redan från början med utformningen av dokumentet om det behovet finns. Annars är det en god idé att åtminstone låta en jurist se över äktenskapsförordet innan det registreras. 

https://www.nordinsjuristbyra.se/ finner man en juristbyrå som är inriktad på familjerätt och bland annat kan ge hjälp och goda råd vid upprättande av ett äktenskapsförord.  

Fler nyheter