Hitta en bra skola i Malmö

15 september 2020 Lily Hansen

Att gå i skolan är ett måste. Många har inte turen att kunna välja en skola i sin närhet, och försäkra sig om att barnen får den bästa möjliga undervisningen. I Malmö finns det möjlighet att välja bland skolor som använder sig utav olika metoder. Det är viktigt att välja en bra skola som passar barnets behov.

En god undervisning formar en som person och avgör till stor del hur ett barns framtid kommer att se ut. Självklart så har föräldrar det största ansvaret att uppfostra sina barn, men den undervisning barnen får i skolan kommer att stimulera hela inlärningsprocessen. Skolåren har även en påverkan på barnens sociala beteende liksom deras syn på fysisk aktivitet.

 

Vikten av att få vara ute i det fria

En av de viktigaste saker en människa behöver är att få röra på sig och att vara i kontakt med naturen. Medicinska undersökningar har visat att barn som får vara ute mycket i naturen växer upp till stabilare vuxna. 

Att röra på sig har blivit mindre viktigt i denna teknologicentrerade era vi lever i. Man kan bryta denna onda cirkel i skolan genom att lära de små hälsosamma vanor som att vara ute varje dag. Skabersjöskolan är en skola i malmö som är friluftsfrämjande och har detta som prioritet i skolprogrammet.

 

Fördelar på lång sikt

Det blir mycket roligare att lära sig om sin omgivning och naturen om man har kul när man är ute. Att lära sig förvandlas till en njutbar lek. Även andra ämnen än biologi kan läras ute i det fria under lek och spring. Det är dessutom en bra träning för att främja sociala färdigheter som till exempel teamwork. 

Vid fysisk aktivitet så stimuleras hjärnan, och risken för kroniska och inflammatoriska sjukdomar sänks markant. Dessa fördelar kommer att leda de små till ett bättre vuxenliv.

Fler nyheter