Monthly Archives : december 2021

Trädbesiktning med trädvårdsplan i Skåne

By | 0 Comments

Genom att besiktiga träden kan man få reda på hur de egentligen mår. Misstänker man att man har sjuka träd på sin mark ska man helst besiktiga dem så snart som möjligt. Särskilt om träden också står i bebyggelse nära hus och där det rör sig människor. Detta eftersom sjuka träd ofta blir försvagade och då kan tappa sina grenar…

Read More »